Təhsil

Təhsil

Təhsilin inkişafı ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, həmçinin fərdi həyatın daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Bunu nəzərə alaraq, Yevlax və Mingəçevir rayonunda təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni təhsil ocaqlarının yaradılması üçün çalışacağıq. Bunun üçün rayonlarımızın imkanlarını maksimum şəkildə genişləndirərək respublika səviyyəsində təhsil layihələri həyata keçirəcək, Yevlaxı və Mingəçeviri gənclərin üz tutduyu təhsil şəhərinə çevirəcəyik.