Mədəni-kütləvi

Mədəni-kütləvi

Ölkəmizdə mədəniyyətin və incəsənətin inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Paytaxtla yanaşı eyni zamanda regionlarda da mədəniyyətin inkişafı üçün davamlı tədbirlər planı həyata keçirilməlidir. Yevlax və Mingəçevir rayonunda mədəniyyət ocaqlarının əsaslı təmir olunması, yeni mədəniyyət mərkəzlərinin, müasir infrasrukturun yaradılması bu sahənin hərtərəfli inkişafına stimul verəcəkdir. Hər iki rayonumuzda mədəniyyət və turizm imkanlarını düzgün qiymətləndirərək onları mədəniyyətin mərkəzinə çevirmək üçün çalışacağıq.